„Wychowanie ku wartościom chrześcijańskim”

 rola-wychowawcy-1024x768

 

Dlaczego wychowanie ku wartościom?
 
„W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, umiał być bardziej nie tylko z drugim, ale i dla drugich.” Jan Paweł II.
 
Aby w świecie nie panował chaos, byśmy wiedzieli co jest właściwe, a co nie, wystarczyłyby normy, granice i zasady. Chcemy jednak aby świat, w którym żyjemy my
i nasze dzieci był także światem wartości.
 
Jednak patrząc na naszą rzeczywistość wydaje się, że dotychczas istniejące wartości zyskują jakieś „nowe” oblicze, powoli zanikają nie tylko pojedyncze wartości, ale także
całe systemy, wartością staje się jedynie to, co jest upragnione przez człowieka, co jest celem jego zabiegów, wysiłków.
 
Powstaje pytanie, czy istnieją jeszcze wartości trwałe, ogólnoludzkie, ponadczasowe, uniwersalne ?
Do takich niewatpliwie należą:
•prawo do życia,
•pokój,
•wolność
•prawda,
•sprawiedliwość,
•dobro,
•miłość – zatem wartości chrześcijańskie.
 
„Wychowanie ku wartościom chrześcijańskim” daje możliwość wprowadzanie dziecka
w świat pożądanych wartości, które pełnią rolę drogowskazów życiowych.
Celem wychowania ku wartościom chrześcijańskim jest by dzieci mogły:
• poszukiwać prawdy, ukochać ją;
•czynić dobro;
•szukać piękna w sobie i wokół siebie;
•dbać o otaczający świat;
•żyć w zgodzie z Bogiem, drugim człowiekiem i samym sobą.
 
Wspieranie dzieci w rozwijaniu umiejętności budowania systemu wartości odbywa się poprzez realizowanie treści programowych:
•uświadamianie własnej osoby – TO JA;
•budowanie pozytywnych relacji w kontaktach społecznych;
•kształtowanie akceptowanych postaw;
•rozpoznawanie i wyrazanie emocji.
 
Cele i treści realizowane podczas zajęć są zgodne z tym co określa „Podstawa Wychowania Przedszkolnego” w zakresie „wychowania i edukacji do wartości i wsparte
o pomysły zaczerpniete z „Podręcznika do nauki religii dla dzieci przedszkolnych” po redakcją Elżbiety Osewskiej i ks. Józefa Stali wyd. „Jedność”.
 
By dzieci mogły same odkrywać, poznawać i uwewnętrzniać świat wartości chrześcijańskich, przekaz wiadomości religijnych oparty jest głównie na interpretacji doświadczeń dziecka.
Dziecko poprzez swoją aktywność i jej religijną interpretację ma szansę odkryć niewidzialną rzeczywistość. Wspólne rozmowy, dzielenie się doświadczeniami
i przeżyciami, zabawy ruchowe, muzyczne, plastyczne, które mają odniesienie
do rzeczywistości biblijnej, pomagają dzieciom dostrzegać wartości chrześcijańskie, odnajdywać je w codziennym życiu, a także poznawać i rozumiec samego siebie i innych.
 
prowadząca zajęcia
Małgorzata Stępniak