Misja

misja1-1024x682

 

 

Przedszkole Niepubliczne „Jedynka” Centrum Edukacji Lokalnej powstało w 2001roku, jako przekształcone przez Zespół pedagogiczny z publicznego przedszkola, istniejącego w tym miejscu od 1979r.

 

 

Jesteśmy praktykami, profesjonalnym zespołem pedagogów, który stale poszukuje w teorii najnowszych rozwiązań pedagogicznych, odpowiedzi na pytanie: jak stworzyć dobre środowisko edukacyjne dla dziecka w wielu wymiarach, np. współpraca dorosłych, komunikacja w zespole, obserwacja dzieci, oraz co w różnych obszarach musi występować, aby było optymalne dla dzieci?

 

 

Pracujemy z dziećmi według programu „Naturalna nauka języka”, którego podstawowym założeniem jest wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy. Kompetencje językowe są narzędziem do wspierania rozwoju i samodzielnych działań dziecka w różnorodnej aktywności.

 

 

Pracujemy w grupach różnowiekowych od 3-ch do 6-ciu lat. Wychodzimy z założenia, że im większe jest zróżnicowania kompetencyjne wewnątrz grupy, tym większa szansa, że potrzeby i działania uczestników będą się uzupełniać.

 

 

Każdą sytuację staramy się uczynić edukacyjną kierując się komunikatem:

 

 

Lubię cię takim (-ą), jakim (-ą) jesteś.

Wierzę w twoje zdolności,

gdy mnie potrzebujesz, jestem dla Ciebie.

Najpierw spróbuj samodzielnie”.

Wychowanie to przykład i miłość – nic więcej” (F. Frobel)

 

 

Wszystkie nasze działania zmierzają w tym kierunku, aby przedszkole było dla dziecka tym obszarem, w którym:

  • każde czuje się dobrze – bezpiecznie, akceptowane – kochane;
  • wśród przyjaciół małych i dużych ma możliwość kontaktów z innymi i nauki zachowań społecznych, np. umiejętności rozwiązywania konfliktów, poszanowania, pomocy wzajemnej;
  • może zdobywać wiedzę i umiejętności poprzez doświadczanie i przeżywanie;
  • może znajdować samopotwierdzenie, uczyć się podejmowania decyzji i uzasadniania swoich racji.

 

 

„Mieć dziecko”to potrafićkierować jego rozwojem.

„Kochać dziecko”to rozumieć jego dobro i poczuwać się do odpowiedzialności za nie.

 

 

Jako Centrum Edukacji Lokalnej, poza pracą z dziećmi stawiamy sobie jako jeden z celów – budowanie koalicji porozumienia na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Dzieje się to głównie przez promowanie dobrej jakości kreatywnej edukacji. Nie działamy sami. Współpracujemy z rodzicami, specjalistami, nauczycielami innych placówek, władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.

 

 

Jako Zespół jesteśmy zaprzyjaźnieni, na co dzień funkcjonujemy jak duża rodzina… Niektórzy mówią „to mój drugi dom”…

Wśród nas są ciocie i wujkowie, dziadkowie i babcie:-) i młodzi ludzie, na początku swego dorosłego życia – tym samym dajemy dzieciom moż liwość przeżycia wielopokoleniowych relacji…

Nie tylko uczymy i wychowujemy, ale również my czerpiemy z kontaktów z dziećmi i ich rodzinami. Poszerzamy nasze o nich wyobrażenia, ale również budujemy obraz swojego wnętrza. Obdarzamy ich sobą i jesteśmy obdarowywani nimi.

Specyfika edukacji przedszkolnej sprzyja zaistnieniu pedagogiki „rozumiejącej”, wychowaniu pojmowanemu jako spotkanie…

 

 

Zapraszamy na spotkanie z nami…