Ania Różalska

Ania-Różalska-768x1024

 

o sobie

 

„Jestem spóźnialska 🙂 , głośna i wesoła, kobieta o anielskim głosie, moje przyśpiewki płyną z każdego kąta pomieszczenia w którym przebywam!”

 

inni o niej

 

„Ciągle w ruchu. Ruch i sport to dla niej zabawa.”

„Wesoła i pomocna.” „Prawdziwa opiekunka domowego i przedszkolnego ogniska. Wulkan energii. Nigdy się nie poddaje.”

„Talent wszechstronny. W naszym przedszkolu na każdym miejscu jest „na swoim miejscu”.

„Energiczna i pracowita. Koleżeńska, można na niej polegać.”

„Świetna, jedyna, nieodkryta do końca.”

„Ania jest niezastąpiona w każdej dziedzinie, jest filarem naszej „Jedyneczki”. Czuła i troskliwa, jej matczyna intuicja jest wszechobecna w naszym przedszkolu, czują ją dzieci i dorośli”

 

Wykształcenie:

 
2013 – licencjat o specjalności Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, na wydziale Filologii i Pedagogiki na Wszechnica Polska  Szkoła  Wyższa w Warszawie;
 

Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty, udział w konferencjach:

 
2011 –  warsztaty metodyczne na temat: „Jak bawić się muzyką? Aktywizowanie dzieci poprzez zabawę, śpiew, grę na instrumentach i taniec”;

2012- kurs przygotowawczy do prowadzenia wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych w Instytucie Doskonalenia Kadr Pedagogicznych „Edukacja”;

2012- kurs przygotowawczy do pełnienie funkcji wychowawcy wypoczynku w Instytucie Doskonalenia Kadr Pedagogicznych „Edukacja”;

2013- konferencja naukowej na temat „Wspomaganie dziecka we wczesnych okresach rozwoju”, w Wszechnica Polska Szkoła wyższa w Warszawie;

2013- warsztaty metodyczne „Rurowy Dżem” podstawowe sposoby wykorzystania Bum Bum Rurek w zabawie i edukacji;  

2014- warsztaty metodyczne dla nauczycieli „Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji małego dziecka”;

2014-  XVII Ogólnopolskiej Konferencji Systemu- Edukacja przez ruch „Cichociemni i inne piękne historie dla najmłodszych”;

2015- warsztaty z zakresu „Animator zabaw” o tematyce: zabawy muzyczne, ruchowe, interpersonalne, plastyczne, teatralne;

2016 –  Ogólnopolski Kongres Terapii Pedagogicznej z Elementami Integracji Sensorycznej:

 • Rozpoznawanie i diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
 • Praca z dzieckiem z zastosowaniem elementów terapii SI w praktyce
 • Współpraca z rodzicami nad rozwojem sensomotorycznym dziecka

 
2016 – “Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci w wieku wczesnoszkolnym w działaniach muzyczno-ruchowych o ideę Carla Orffa” IX.16 – prowadzenie Piotr Kaja

 

Kursy i konferencje nauczycieli ukończone w roku szkolnym 2017/2018

 

Nauczyciel Nazwa kursu/konferencji
Agnieszka Gwiazda
 1. Kaja Orff
 2. Konferencja w maju
Katarzyna Komuda
 1. Kaja Orff
 2. Maraton Muzyczny
 3. Logorytmika
Robert Komuda
 1. Trening Umiejętności Społecznych
Anna Różalska
 1. Kaja Orff
 2. Logorytmika
 3. Konferencja PWN
 4. Konferencja „Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera
Ewa Siwek
 1. Kaja Orff
 2. 2. Logorytmika
 3. Konferencja „Nowa podstawa programowa
 4. Taniec w animacji
Anna Skotnicka
 1. Kaja Orff
 2. Konferencja „Wdrażanie podstawy programowej
Małgorzata Stępniak
 1. Konferencja w MSCDN
 2. Konferencja „Wdrażanie nowej podstawy programowej
 3. Kurs „Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera w przedszkolu ogólnodostępnym
Marzena Szyler
 1. Kaja Orff
 2. Maratom Muzyczny Kluza