Teatr

shapeimage_1

 

„Zabawa to praca dziecka, to jego zawód i jego życie”

P. Kergomard

 
Od października ruszyły również zajęcia teatralne.
 
Teatr to taki rodzaj sztuki, który jest dla dziecka jedną z form poznawania świata.
Przez słowo, ruch sceniczny, muzykę, taniec, plastykę oddziałuje na widza w sposób bardzo szczególny. To skarbnica wrażeń, różnorodnych przeżyć, która kształtuje wyobrażenia małego dziecka, uczy zachowań i wzbogaca doświadczenia.
Nasze spotkania teatralne odbywają się raz w tygodniu.
 
Zajęcia z zakresu edukacji teatralnej przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być prowadzone przede wszystkim metodą zabawy, która dostarcza dzieciom zadowolenia, wielu przeżyć, emocji i doświadczeń. Naszym zadaniem jest wykorzystanie jej na zajęciach tak, aby była ona atrakcyjna, zaspokajała potrzeby wszystkich uczestników i rozwijała ich wszechstronnie.
 
Zastosowanie metod zabawowych podczas zajęć teatralnych zależy od dynamizmu konkretnej grupy i aktywności twórczej poszczególnych uczestników. Zabawy teatralne pozwalają oddziaływać w sposób naturalny na rozwój uczuć dziecka, szczególnie społeczno-moralnych i estetycznych, rozwijają myślenie i mowę, dają radość twórczego działania zespołowego. Pomagają one poznać zainteresowania dzieci, umiejętności i zdolności, dostarczają pomysłów do realizacji widowiska, ułatwiają przekazanie wiedzyz zakresu sztuki teatralnej, służą jako środek integracji dzieci. W czasie naszych zajęć stosujemy różne teatralne metody zabawowe z uwagi na ich niezastąpione możliwości w edukacji najmłodszych .
 
Do nich należą:
 
Zabawy integrujące grupę:
sprzyjają powstaniu przyjaznej atmosfery w grupie, tworzeniu poczucia bezpieczeństwa
i zaufania, ułatwiają nawiązywanie kontaktów z innymi dziećmi.
 
Zabawy poprawiające koncentrację:
uczą dziecko skupienia uwagi, kształcą umiejętność zaangażowania uczestników zajęć w jedno konkretne zadanie. Mobilizują do poświęcenia w danej chwili na realizację tylko jednej sprawy. Dzieci uczą się koncentrować na danym problemie.
 
Zabawy rozluźniające:
mają na celu uatrakcyjnienie zajęć, wywołanie w dzieciach uczucia odprężenia, relaksu, rozładowania napięć.
 
Zabawy pamięciowe:
jak sama nazwa wskazuje, kształcą umiejętność gromadzenia informacji w celu ich późniejszego odtworzenia.
 
Zabawy z tekstem:
po przez nie chcemy wykształcić w dzieciach umiejętność inscenizowania fragmentów znanych utworów, przysłów, wymyślonych opowieści. Pobudzają one wyobraźnię artystyczną dzieci, zachęcają do własnej aktywności twórczej, zapoznają z literatura dziecięcą.
 
Zabawy z rekwizytem:
uczą dzieci podstaw gry aktorskiej z wybranym przedmiotem. Rozwijają wyobraźnię twórczą uczestników, dają możliwość zaistnienia w konkretnej sytuacji scenicznej, w której dowolny przedmiot „gra” (jest on ożywiony przez dziecko).
 
Zabawy z podziałem na role: dzieci lubią przebierać się i przybierać różne role. Poprzez te różnorodne działania zdobywają nowe doświadczenia uczą się, jak za pomocą słów i ruchu zaimprowizować scenkę teatralną, znaleźć się w konkretnej sytuacji scenicznej i przeprowadzić dialog z inną postacią. Dzieci, jako mali aktorzy mogą wyrazić swoje uczucia, wzmacniają poczucie własnej wartości, nabywają wiary we własne siły i możliwości, uczą się współdziałania w zespole.
 
Praca podczas zajęć z dziećmi to ciągłe poszukiwanie inspiracji, nowych rozwiązań, wybieganie poza codzienną życiową rutynę. Najważniejsze jest jednak ujawnianie twórczych możliwości dzieci i wykorzystanie ich niezwykłych i odmiennych talentów w kontakcie ze sztuką.

 

prowadzący zajęcia Kasia i Robert Komuda