Formularz zgłoszeniowy dziecka do przedszkola

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia. Po jej otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem korzystając ze wskazanych danych kontaktowych.

Dodatkowe informacje np. przedział godzinowy w przedszkolu /wakacje/adaptacje. Adres zamieszkania dziecka i rodziców.

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe.
Wyrażam zgodę na zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych w celach własnych przez dyrektora placówki - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych.