Wspieranie indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka

Nasza

placówka dostrzega indywidualne potrzeby każdego przedszkolaka.

By je wspierać i realizować działamy wielotorowo. Nasza kadra z uwagą pochyla się nad każdym z powierzonych nam dzieci. Nauczyciele, pedagodzy, psycholog i terapeuci obserwują dzieci podczas ich swobodnych aktywności oraz zajęć zorganizowanych. Staramy się tak planować naszą pracę by dzieci miały możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań. Dbamy o to by wiedzieć o Waszych dzieciach jak najwięcej, tak by móc towarzyszyć im i wspierać ich rozwój. W przypadku dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi wsparcia udziela im zespół terapeutyczny składający się z psychologa, pedagoga, logopedy i terapeutów WWR.

Współpracujemy także z zewnętrznymi specjalistami poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, terapeutami SI, rehabilitantami.

Współpraca z rodzinami

Bardzo istotna jest dla nas również współpraca z rodzinami naszych przedszkolaków. Zapisując swoje dziecko do naszego przedszkola musicie wiedzieć, że zapisujecie tu całą rodzinę. Oczywiście najwięcej czasu w placówce spędzi przedszkolak, ale… to Wy rodzice będziecie dla nas pierwszym źródłem wiedzy o dziecku. Początkowo w czasie rozmów na zajęciach adaptacyjnych, później na indywidualnej rozmowie przed rozpoczęciem przedszkola poprosimy byście wprowadzili nas w życie swojego dziecka, opowiedzieli o tym co jest dla niego ważne, co wywołuje u niego radość czy lęk. Jak reaguje w różnych sytuacjach, jaką ścieżką możemy do niego trafić, co lubi, co go interesuje. Nasza współpraca nie zakończy się na tych rozmowach, będziemy ten dialog i wzajemne wsparcie kontynuować przez całą edukację przedszkolną Waszych dzieci.

JED_(1300)
IMG_0589

Gościmy bliskich

Rodzina stanowi kluczowy element w życiu dziecka, właśnie dlatego chętnie gościmy bliskich naszych przedszkolaków na różnorodnych uroczystościach w ciągu roku- piknikach, przedstawieniach, wspólnym świętowaniu, warsztatach plastycznych, zajęciach otwartych. Spotykamy się na dużych imprezach, ale również na rozmowach indywidualnych, gościmy członków rodzin na zajęciach dydaktycznych. Najwięcej korzyści z bycia w przedszkolu dzieci czerpią wtedy, gdy dobre relacje i współpracę nawiążą dorośli, którzy biorą udział w ich wychowaniu i edukacji. Jesteśmy otwarci na dialog i współpracę z Państwem na różnych polach.