Sadowa
Jedynka

- ogrody talentów

Edukacja

w naszym przedszkolu.

Przedszkole jest najczęściej pierwszym po domu rodzinnym miejscem, w którym dziecko “doświadcza świata”. Poszerza kompetencje, które dotychczas zdobyło.

Edukację przedszkolaków reguluje podstawa programowa. W oparciu o podstawę programową i specyfikę placówki w naszym przedszkolu powstał autorski program dydaktyczno- wychowawczy “Sadowa Jedynka- ogrody talentów”. Pracując z dziećmi zakładamy holistyczne wsparcie ich rozwoju, w bezpiecznej, przyjacielskiej atmosferze, poprzez własną aktywność, doświadczanie, zabawę, współprace z dziećmi i dorosłymi nasze przedszkolaki zdobywają wiedze i kompetencję potrzebną do pełnienia wybranych przez nie ról w dalszym życiu.

Zakładamy, że przygotowujemy je do dalszej edukacji, ale również wyposażamy je w umiejętności przydatne przez całe życie. Dbamy by oprócz wiedzy i umiejętności wychodziły z naszego przedszkola wyposażone w pozytywny obraz siebie i świata, rozwinęły kompetencje społeczne, motywację wewnętrzną, rozbudziły potrzeby poznawcze i naturalną ciekawość. Dbamy o wszystkie sfery rozwoju: fizyczną, społeczną, emocjonalną i poznawczą.

By jak najlepiej wspierać rozwój dzieci

stawiamy na ich aktywność własną, poszukujemy najskuteczniejszych form i metod pracy, dbając o dostarczanie przedszkolakom różnorodnych doświadczeń.

Nasze wieloletnie doświadczenie potwierdza, że najskuteczniejszą formą edukacji przedszkolaków są zabawy: manipulacyjne, tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, tropiące ruchowe, sensoryczne, muzyczne, dydaktyczne w tym: matematyczne, słownikowe, logopedyczne, przyrodnicze, plastyczne, grafomotoryczne.

Biorąc pod uwagę rozwojowe potrzeby dzieci w naszej pracy korzystamy głównie z metod aktywizujących dzieci, które umożliwiają ich samodzielne działanie, myślenie i doświadczanie, min.:

– system Edukacja przez Ruch Doroty Dziamskiej,

– Pedagogika Zabawy Klanza,

– Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,

– Metoda aktywnego słuchania muzyki wg. Batii Strauss,

– Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne,

– Metoda „Dziecięca Matematyka” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,

– Angielski z elementami „Jolly English” i „Jolly Phonics” Sue Lloyd i Sara Wernham

Zajęcia dydaktyczne

W naszym przedszkolu we wszystkich grupach, dla dzieci w każdym wieku, codziennie organizowane są zajęcia dydaktyczne. Są to aktywności organizowane i prowadzone przez poszczególnych nauczycieli w grupach.
Czytaj więcej

Zabawa swobodna

Zabawa jest jedną z podstawowych form aktywności dziecka. Pojawia się w różnych fazach rozwoju i pełni bardzo istotną rolę.
Czytaj więcej

Przedszkolak i jego rodzina

Istotny wpływ na harmonijny rozwój dziecka ma porozumienie i współpraca bliskich dorosłych
Czytaj więcej
Grupy

w Jedynce.

Zajęcia adaptacyjne

Zajęcia adaptacyjne

dla dwuletnich dzieci, które w kolejnym roku mają rozpocząć przygodę z przedszkolem.

Zuchy

Zuchy

to najmłodsze przedszkolaki - w tej grupie poświęcamy dużo czasu na adaptację do przedszkola, budowanie poczucia bezpieczeństwa oraz integrację grupy.

Odkrywcy

Odkrywcy

to grupa dedykowana głównie dzieciom czteroletnim. W tym wieku dzieci są gotowe na poszerzanie kompetencji społecznych, które realizują w czasie rozbudowanych zabaw fabularyzowanych.

Podróżnicy i Żeglarze

Podróżnicy i Żeglarze

to dwie równoległe grupy różnowiekowe, do których chodzą pięcio- i sześciolatki. Obie grupy realizują roczne przygotowanie przedszkolne, czyli tzw. "zerówkę".