Zajęcia dydaktyczne

Celem

zajęć dydaktycznych​

jest doskonalenie, rozwijanie i wzbogacanie umiejętności i wiedzy dzieci. 

Czas zajęć, metody i formy dobierane są ze względu na możliwości dzieci.

Autorski program

W naszej placówce są one organizowane w oparciu o nasz autorski program oraz tygodniowe plany pracy przygotowywane przez nauczycieli w grupach. Tematy poszczególnych zajęć związane są bezpośrednio z zainteresowaniami oraz możliwościami dzieci oraz z kalendarzem (porą roku, świętami itp.). 

 

Zajmujemy się tematami bliskimi dzieciom- przyrodą, biologią, techniką, bohaterami literackimi, tradycjami, kulturą, poznajemy inne kraje, środki transportu. Poprzez różnorodna tematykę interesującą dzieci rozwijamy ich kompetencje matematyczne, słownikowe, językowe, ruchowe, artykulacyjne, wiedze ogólna o świecie, pamięć, skupienie uwagi, motorykę małą i dużą, sprawność grafomotoryczną.

Różnorodna tematyka

Zajęcia organizowane są w oparciu o stały rytm, ich elementami są utwory literackie, zabawy przy muzyce, piosenki, zabawy dydaktyczne, różnorodna twórczość dzieci, czas na wypowiedzi dzieci, dzielenie sie wiedzą, doświadczeniami, wykonywanie kart pracy i prac plastycznych.